banner37
banner57

İstatistik Kurumu bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

banner25

İstatistik Kurumu bilgilendirme toplantılarına devam ediyor
banner29
banner66
banner67

                                                     
KKTC İstatistik Kurumu; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve üyeleri, YÖDAK üyesi Prof.Dr. Hasret Balcıoğlu , KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Duriye Deren OYGAR ile “Resmi İstatistik Program Taslağı”nı görüşmek, aynı zamanda Hanehalkı Bütçe Anketinin güncellenmesi hakkında bilgi vermek ve Kurumun fiziki alt yapı oluşturma çabaları ve çalışmaları hakkında 05.042021 tarihinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
 
Kurumu,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirebilmek, standartlarını yükseltebilmek ve bağımsız bir istatistik kurumu olarak faaliyetlerini yürütebilmek için 28 Mayıs 2019 tarihinde 32/2019 sayılı yasa ile  hizmete girmiştir. Yasasının amacı; resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kurum, resmi istatistik sisteminin koordinatörü olarak resmi istatistik verilerinin temel üreticisidir. Bu bağlamda diğer resmi istatistik üreticilerinin katılımı ile beş yıllık resmi istatistik programını hazırlamak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak, onaylanan programı uygulamak ve ortaya çıkan sonuçları yayımlamak Kurumun yasal görevlerindendir.
Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.
Kurumumuz, Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin geliştirilmesine ve işlevlerine ilişkin tavsiyeleri almak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit edebilmek, değerlendirebilmek ve ileriye yönelik görüş̧ ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere bu yılının ilk altı ayı içerisinde İstatistik Konsey toplantısını gerçekleştirecektir. Konsey toplantısının ana gündem maddelerinden birini oluşturacak olan “Resmi İstatistik Programı (2021-2025)” taslak olarak hazırlanmıştır.
Kurumumuz, Konsey üyesi olan paydaşlarımızla Programın; amacı ve içeriği ile ilgili bilgi vermek ve önemini anlatmak amacı ile toplantılara devam edecektir.
Taslak Program, İstatistik Konsey toplantısında görüşülüp oylandıktan sonra Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecektir.
 

banner69
Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte;
• Resmi İstatistik Programı (RİP) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istatistik anlamında ilk kez programlı ve planlı döneme geçilecektir.
• İstatistik Kurumu yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP’te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmış olacaktır.
• Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenecek, cevaplayıcı yükü azalacak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanacak ve resmi istatistiklere olan güven daha da artacaktır.
 
   
 
   
Yrd.Doc.Dr. Türel ÖZER ÖKSÜZOĞLU​

banner73

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner71
SIRADAKİ HABER

banner19

banner15

banner18