Dünya, 2024 yılında hala yoksulluk, özgürlük ve güvenlik gibi temel insan haklarının göz ardı edildiği bir dönemde yaşamaktadır. Her coğrafyada farklı düşüncelere ve inançlara sahip insanlar, farklı renklerin, farklı muamelelere tabi tutulduğu bir dünya düzeni içinde bulunmaktadır. Bu durum, medeniyet kavramının ve evrensel normların belirlenmesini ve insanlığın ortak bir yaşam standardına ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

Bireyler, öncelikle kendi yaşamlarının sorumluluğunu almalıdır. Ancak, çözüm getirebilecek ve yaşam standartlarını yükseltebilecek evrensel normlar ve standartlar gereklidir. İnsanlık, istisnai bireylerin oluşturduğu toplumları ve halkları barındırsa da, insanlar büyük zorluklarla yaşam mücadelesi vermektedir. Yoksulluk, özgürlük, demokrasi ve savaş gibi konular, insanların kendi ülkelerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç etmesine neden olmaktadır.

Ancak, emperyalist güçlerin tel örgülerle çevrili alanlar oluşturarak göçmenlerin bu güvenli bölgelere ulaşmasını engellemesi anlamsızdır. İhtiyaç duyulan yiyecek, ilaç, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerin karşılanması, insan yaşamını daha nitelikli hale getirebilir.

Dünya halklarının huzur ve güvenliği için adil gelir dağılımı, hukukun üstünlüğü ve etik kuralların benimsenmesi önemlidir. Ancak bu, emperyalistlerin sağlayabileceği bir durum değildir. Dünyada yaşanabilir bir gelecek için her bireyin mücadele etmesi gerekmektedir. Bu mücadelede, insanlığın temel değerlerine ulaşmak için kolektif bir düşünceye ve liyakata ihtiyaç vardır.

"Ortalama bir insanlık kültürünün insanlara ulaşabilmesi için dünya halklarının huzur, güvenliği ve insanca yaşam mücadelesi vermesi gerekmektedir. Bu haklar, emperyalistlerin sağlayabileceği bir durum değildir. Ancak, insanların yaşanabilir bir dünya için mücadelesi, liyakatli ve kolektif düşünceye sahip her insanın temel değerlere ulaşabileceği bir sistemi oluşturabilecek en önemli faktör olduğunu unutmayalım.

Dünyada yaşamı şekillendiren ve kolaylaştıran, ya da zorlaştıran sistemleri oluşturan insanların varlığını unutmamalıyız. Mücadele, insanlığın içsel bir yolculuğudur ve bu gerçeği hatırlamak önemlidir. Her insan, kendi iç dünyasında bu konuları sorgulamalı ve kendisinin derinliklerindeki niteliği aramalıdır. Bu temel düşünce, insanlığın birlikte yaşamasını sağlayacak önemli bir unsurdur."