Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti, kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü'nün güvenlik raporu ışığında, Türkiye uyruklu, 3 Eylül 2001 doğumlu Yahya Ezer ve 1 Aralık 1960 doğumlu Saim Kurucu'nun Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6. maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırmaları veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.

FELAT BAVER TAŞÇIER YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLDİ

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve Polis Genel Müdürlüğü'nün ekli güvenlik raporu ışığında, 16 Ağustos 1989 doğumlu Felat Baver Taşçıer'in "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Hırsızlık ve Hakaret" suçlarından hakkında yakalama emri bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6. maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

DİREN DÜZGÜN YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLDİ

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü'nün güvenlik raporu ışığında, 18 Ocak 1993 doğumlu Diren Düzgün'ün "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurma" suçlarından hakkında yakalama emri bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6. maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Editör: Pınar Gözek