Yerli domates, çarli biber ve dolmalık biber ile ithal çarli biber ve golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Yerli domates, çarli biber ve dolmalık biber ile ithal çarli biber ve golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü...

Yerli ürünlerden Güneşköy’de Muharrem Bilsin’e ait domates, Cengizköy’de Hasan Alyakut’a ait çarli biber ve Tatlısu’da Rado Guanta’ya ait dolmalık biberde; ithal ürünlerden ise Non Foods’a ait çarli biber, REE Tic. Cahide Kılıç’a ait golden elma ve Onbaşı İşl. Ltd.'e ait golden elmada limit üstü bitki koruma ürünü bulundu.

Tarım Dairesi tarafından 7-13 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler üzerinde, Devlet Laboratuvarı'nda yapılan ve Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilen analiz sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 40 numunenin 37’si, yerli ürünlerden alınan 28 numunenin ise 25’i temiz çıktı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Non Foods’a ithal ait çarli biber ve REE Tic. Cahide Kılıç’a ait ithal golden elma firmaların isteği üzerine imha edilirken; Onbaşı İşl. Ltd. ait ithal golden elma ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

-Muharrem Bilsin'e ait domatesten alınan 3. numunede de limit üstü bitki koruma ürünü... 

Güneşköy’de Muharrem Bilsin’e ait domatesten alınan 3. numunede de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Cengizköy sakini Hasan Alyakut’a ait çarli biber ve Tatlısu köyü sakini Rado Guanta’ya ait dolmalık biberin hasadı ise bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Editör: Pınar Gözek