Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesinde Doğa ve Çevre Eğitimi Araştırmaları Merkezi kurularak, müdürlüğüne Doç. Dr. Nazım Kaşot getirildi. Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Kaşot, doğa ve çevre konularında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ülkede yaşanan diğer birçok çevre sorununun yanında, biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kaşot, bu çerçevede Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Türkiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Kaşot şöyle devam etti: “Fotoğraf, sosyal medya ve benzeri araçlar yardımıyla doğa ve çevre eğitimi konularına yönelik kitapçık, kitap ve rapor gibi yayınlar üreterek alana katkılarda bulunmak istiyoruz. Doğa konularında çalışmak isteyen gönüllülere, genç araştırmacılara ve örgütlere destek vermeye hazırız. Merkezimiz, Kıbrıs çevre tarihi konusunda da çok disiplinli araştırmalar yapacak ve yayınlar üretecek ve yine araştırmacıların katkılarıyla gelişecektir”

Açıklamaya göre merkez, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle biyolojik çeşitlilik araştırmalarına katkı sağlamayı, bu konuda gerek üniversiteler gerekse de sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapmayı ve mevcut birikimin gelecek nesillere aktarılıp çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamak için de yayınlar üretmeyi de amaçlıyor.

Merkez logosunda endemik delphinium caseyi (caseyin hezareni) bitkisinin kullanıldığını belirten Kaşot, bu bitkinin tercih edilmesinin sebepleri arasında bitkinin nesli tükenme tehlikesi altında olması ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara dikkat çekerek farkındalık oluşturmak olduğunu da belirtti.