Çevre Platformu, çam kese böceğine karşı verilen mücadelenin yetersiz kalmasına ve böceğin halk sağlığına ve ormanlık alanlardaki doğal hayatın devamlılığına verdiği zarara dikkat çekmek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde… Çevreciler, Bakan Hüseyin Çavuş’un göreve geldiği süre boyunca hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekti. Çevreciler öte yandan, bakanlık önüne çam kese böceği bıraktı. Bakanın ormanları temizleyemediğine dikkat çekilirken, "Belki kendi kapısının önünü temizler" denildi.

Biyologlar Derneği, Dipkarpaz Çevre ve Sosyal Aktivite Derneği, KEMA Vakfı, Tabipler Birliği, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ve Yeşil Barış Hareketi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemde.

Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Çevre Platformu'nun ortak basın açıklamasını okudu. Bakanlık önünde eylem yapan Çevre Platformu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un göreve geldiği 6 aylık süre boyunca sivil toplum örgütlerinin görüşmelerine olumlu yanıt vermediğini ve hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekildi.

Çevre Platformu, bakanlık kapısı önüne protesto amaçlı çam kese böceği bıraktı. Sarpten, “Sayın Bakan ormanları temizleyemedi, belki kendi kapısının önünü temizler” dedi.

Çevre Platformu yetkilileri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile bir görüşme gerçekleştireceği açıklanırken, kapının önüne bırakılan çam kese böcekleri ise temizlendi.

Editör: Pınar Gözek