Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, İstanbul’da düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Asamblesi (GPA) ile Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adana Barosu tarafından Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen "21. Yüzyılda Hukuk Devleti" konulu uluslararası konferansa katılarak DAÜ’yü temsil etti. 

 
Doç. Dr. Çelik Ulusoy’un katıldığı 44. Küresel Mahremiyet Asamblesi (GPA) “Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet' teması çerçevesinde gelişen teknolojiler mahremiyet ilkeleri ışığında düzenlendi. Birçok sunum, atölye çalışması, panel ve çalışma grubu toplantılarının yapıldığı etkinliğe Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yanı sıra 130 ülkeden kişisel verilerin korunması alanında kurul ve otoriteler katılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asamblede ayrıca veri güvenliği için alınabilecek tedbirler de gündeme alındı.
 
Öte yandan "21. Yüzyılda Hukuk Devleti" konulu konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Çelik Ulusoy, konferansta “Köklü Kurallar ve Yeni Çağ: Hukuk Devletinde Dijitalleşme - Long-Standing Rules and New Era: Digitalizing in the Rule of Law” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesi ile Adana Barosu’nun ortaklaşa düzenledikleri hukuk alanındaki ilk uluslararası bilimsel etkinlik olma özelliği de taşıyan bu konferansta İspanya, Rusya, Türkiye ve İtalya’dan davetli konuşmacılar yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi önceki raportörleri ile Baro Başkan ve Yönetim Kurulları ile birçok avukatla öğrencilerin takip ettiği uluslararası konferans iki gün sürdü. Konferansta farklı hukuk kültürüne ve demokrasi deneyimine sahip olan devletlerin hukuk devleti ilkesine yaklaşımı üzerinde durulurken, ulusal ve ulusal-üstü ölçekte hukuk devletine ilişkin temel sorunlar tartışıldı.