Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi araştırmacıları Genel Koordinatör Özkul Haraç danışmanlığında 21-23 Ekim tarihinde Ankara'da düzenlenen "Genç Türkiye Diplomasi Formu"na katılarak bildiri sundu.  

Divan Derneği'nin organize ettiği forum Avrupa Birliği,  Türkiye Ulusal Ajansı ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendi ve foruma Türkiye'nin birçok yerinden lisans ve lisansüstü öğrencisi katıldı.

TÜSAD adına bildiri sunan Uzman Yardımcılarından Eyüp Dilmaç "Yumuşak Güç Bağlamında Marka Diplomasisi: Türk Hava Yolları Üzerine Bir Değerlendirme" bildirisini, Meryem Haraç ve Sevda Pelit de "Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yumuşak Güç Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği" başlıklı bildiriyi sundu.

Katılımcılar forum programının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Editör: TE Bilisim