Güney Kıbrıs, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, Şehircilik Dairesi iş birliğiyle, bedelleri yüksek ve “filet”  kategorisinde olan bazı bölgeleri “özel yönetim bölgeleri” şeklinde isimlendireceğini açıkladı. Rum basını öte yandan, hükümetin Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasa ve tüzükleri onaylayarak meclise sunacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin haberler bugün de Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi “Özel İdare Bölgeleri Geliyor” ve “Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Çağdaşlaşma ve Parselleme” başlıklı iki ayrı haberinde Kıbrıs Türk mallarına ilişkin yasadan bahsetti.

Gazete “Özel İdare Bölgeleri Geliyor” başlıklı haberinde Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, Şehircilik Dairesi iş birliğiyle, bedelleri yüksek ve “filet”  kategorisinde olan bazı bölgeleri “özel yönetim bölgeleri” şeklinde isimlendireceğini belirtti. 

“Filet” kategorisinde olan Kıbrıs Türk mallarının geleneksel süreçte değil açık artırmanın ardından değerlendirmeye alacağını belirten gazete, Rum göçmenler tarafından açık artırmaya ilgi gösterilmemesi durumunda (bu durum, çok uzak bölgelerin bulunması nedeniyle daha çok Baf’ta gözlemleniyor) Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin, ihale teklifleriyle göçmen olmayanlara yöneleceğini yazdı.    

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Türk Malları ile ilgili Çağdaşlaşma ve Parselleme” başlığı altında ise, hükümetin Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasa ve tüzükleri onaylayarak meclise sunması haberine yer verdi.

İlgili yasa ve tüzüklerin, yıllardır ortaya çıkan sorunlara çözüm kazandırmayı amaçladığını yazan gazete bunların; şeffaflığa katkı koyacak ölçülü ve net kriterlerle sorunlara çözüm sağlayacağını belirtti.

Gazete, meclise sunulan yasa tasarısının, basında daha önce yer alan ayrıntılarına geniş bir şekilde yer verirken Kıbrıs Türk evi kiralama sözleşmesinin, miras nesnesi olabileceğini, bunun; evin bakımı ve güvenliğine ilişkin sorumluluğun da üstlenileceği anlamına geldiğini belirtti. 

Editör: Pınar Gözek