Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün önerisiyle Cumhuriyet Meclisi’nde ”Dijital Dünyada Çocuk Hakları” geçici ve özel komitesi kuruldu
Küçük yaptığı açıklamada, “Tüm dünyadaki toplumsal sorun olan dijital mecraların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin çok yönlü ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı.
Küçük, “Gelinen aşamada Dijital Dünyada çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadığı muhtemel sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir” dedi.
Küçük önerisinde şu ifadelere yer verdi;
Dünya genelinde son 30 yıldan fazla internet’in hayatımıza girmesi ve gelinen aşamada Digital Dünyada çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadığı muhtemel sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir. Ülkeler ortak sorunun ortak çözümle sürdürülebilir sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır. Bu politikaların belirlenmesinde en üst düzeyde siyasi sorumluluklarımız vardır.  Tüm paydaşlar olarak  kabul edilen devlet kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve  ilgili özel sektör temsilcileri  ile ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunla mücadelede gerek yasal gerekse tüm paydaşları koordine ederek  ortak eylem planı belirlenmesine ivedilikle ihtiyaç vardır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları komitesi diğital dünyada çocuklara ve gençlere nasıl davranılması gerektiğini, hale hazırda 28 ülkede ortak kavram belgesi hazırlamış olup, 168 ülkede desteklenen kavram belgesi ülkelere yol haritası olmuştur. Ancak, her ülke kendi yerel kaynaklarına göre özel kavram belgesi hazırlanması gerekliliği vurgusu yapılmıştır.  Bu kavram belgesinde belirtilen  digital mecralarda çocuklarımızın maruz kaldığı siber ve akran zorbalıkları, psikolojik ve fiziksel sorunlar, digital mahremiyet ve  ahlaki değerler yönündeki sorunlar tüm ülkelerin ortak sorunları olarak kabul edilmiştir. Tüm ülkelerin karşılaştığı ortak soruna ortak mücadele çağrısı yapılmıştır. Çocuk hakları bakımından çocuklarımızın ve gençlerimizin çok çeşitli güvenilir kaynaklardan yaşlarına uygun ve onları toplumsal olarak güclendirecek digital içeriklere ulaşmaları hayati önem arz etmektedir. Bu  hususda, toplumsal uzlaşı temelinde ülkemizdeki çalışmalara yön verecek digital mecraların kullanılmasında  güvenilirliliği artırma ve geliştirme amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nde geçici ve özel komite kurulmasını öneririm.

Editör: Mahmut Doğan