Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Mormenekşe, Atlılar ve Yıldırım köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinleyerek soruları cevaplandırdı. Ziyaretler sırasında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “çok ciddi bir yoksullaşma süreci yaşıyoruz, Türkiye’de yapılacak yerel seçimler ertesinde ekonomistler devalüasyon tahmininde bulunuyorlar ki şu anda fiilen zaten Türk Lirasının kademeli olarak değer kaybını yaşıyoruz yani her gün daha da fakirleşiyoruz, alım gücümüz sürekli eriyor. Bir an önce başta tarım ve hayvancılık olmak üzere pek çok alanda plan ve programa ihtiyaç vardır. Teşviklendirmeleri, yurt dışından yapılan ithalatı, vergilendirme yaklaşımlarını gözden geçirmeye ve piyasada denetim yaparak dar gelirli vatandaşları rahatlatmaya, daha da ezilmelerini önleyecek tedbirler almaya ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı. “TL’nin her gün biraz daha değer kaybettiği ve vatandaşın da alım gücünün her gün eridiği inkar edilemez bir gerçektir. Bu yaklaşan tehlikeyi görüp özellikle toplumun dar gelirli kesimlerini destekleyecek tedbirler almak gerekir, hem de hemen” ifadelerini kullanan Özersay “Çalışma hayatında sosyal sigorta yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmasını sağlayacak ve bunun kademeli olarak sektörel bazda hayata geçirilmesini mümkün kılacak bir anlayış değişikliği artık şarttır” dedi. Özersay “ülkede özellikle bazı kesimlerin şu anda hızla yoksullaşmasının emeklilikleri ertesinde kendilerine ve topluma bedeli çok daha ağır olacak, bu tehlike giderek büyüyor, asgari ücret üzerinden yatırım yapılması uygulamasını ele almak zorundayız. Aksi halde yakında çok daha büyük sosyo-ekonomik sorunlarla baş başa kalacağız” uyarısı yaptı.

Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretlerini yoğun şekilde sürdürüyor. BU çerçevede Mormenekşe, Atlılar ve Yıldırım köylerini ziyaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı’na Gazimağusa İlçe Başkanı Hülya Karaali, Merkez Yürütme Organı ve Parti Meclisi üyeleriyle Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir grup eşlik etti.

“İNSANLARIN YATIRIMLARI ÜZERİNDEN ASLINDA GELECEKLERİ ÇALINMAKTADIR”

Ziyaretler sırasında vatandaşların özellikle yabancıların mal alımı, yasa dışı yollardan ülkeye kaçak giren iş gücünün yarattığı sıkıntılar ve yüksek öğrenimde son dönemde tabela üniversiteleri nedeniyle yaşanmakta olan sorunlar ele alınırken Halkın Partisi’nin bu alanlardaki politikalarını ve çözüm vizyonunu anlatan Kudret Özersay “Çalışma hayatında sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılabilmesi ve bunun da hem devlet hem de daha özerk mekanizmalar tarafından denetlenmesi için adım atmamız gerekmektedir. Aksi halde dar gelirli olan ve ayın sonunu getirmekte zorlanan özel sektör çalışanlarının geleceklerinden, emekliliklerinden çalınmış olunacaktır. Bu sorunun topluma yansıması bazı kesimler arasındaki uçurumun bir süre sonra daha da derinleşmesi şeklinde olacaktır. Gerçek maaş üzerinden yatırımların yapılması yaklaşımına kademeli olarak ve sektörel bazda adım adım geçilmesi artık kaçınılmazdır. Tabi ki işverenlere de devletin yardımcı olması yoluyla işsizliğin de önünün alınması hedeflenmelidir” vurgusu yaptı.

BAZI EKONOMİSTLERİN TL’DE DEVALÜSAYON BEKLENTİSİ VAR

Bazı ekonomistlerin Türkiye’de yerel seçimler ertesinde TL’de devalüasyon beklentisi olduğuna da dikkat çeken Özersay “bunun doğru bir analiz olup olmadığını şimdiden kestirmek güç ama inkar edilemeyen bir gerçek var ki o da TL’nin her gün biraz daha değer kaybettiği ve vatandaşın da alım gücünün her gün eridiğidir. BU yaklaşan tehlikeyi görüp özellikle toplumun dar gelirli kesimlerini destekleyecek tedbirler almak gerekir hem de hemen” dedi.

Editör: Mahmut Doğan