Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşanan mali krizin temel nedeninin kötü yönetim olduğunu vurguladı, konunun personel maaşlarına indirgenmesini eleştirdi.

DAÜ-SEN, DAÜ’de yaşanan gelişmelerle ilgili Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner ve Mali İşler Sekreteri Prof. Dr. Sami Fethi hazır bulundu.

Toplantıda konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ’de uzun süredir mali kriz ve idari sorunlar yaşandığını belirterek, bunun nedeni olarak ülkedeki yükseköğretimin değersizleştirilmesinin DAÜ’ye yansımaları ile DAÜ’nün kendi içindeki kötü yönetimini işaret etti.

“Sorun büyümeye devam ediyor”

Hoşkara, DAÜ’nün mali krizini aşıp sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için uzun süredir hükümet, sendikalar ve üniversite yönetiminin çalışmalar yürüttüğünü anlattı. “Bu çalışmada ilk taslağı DAÜ-SEN olarak kendilerinin ortaya koyduklarını" anımsatan Hoşkara, “Dedik ki, eğer Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sorununu çözmek istiyorsak bunu sadece üniversitenin kendi içinde aşması mümkün değil. Sorunun kaynağında hükümetin politikaları da bulunmakta ve mutlak surette hükümet de bunun içinde olmalı demiştik. Bunu söylediğimiz tarihten bugüne sekiz ay geçti, sekiz aydır bir protokol taslağı üzerinde konuşuyoruz. Zaman geçtikçe de aslında kapsamlı bir çözüme bir anlaşmayla ulaşamadığımız için sorun büyümeye devam ediyor” dedi ve hayat pahalılığı ile kıdem tazminatlarının arttığı örneğini verdi. 

Hoşkara, DAÜ’nün geldiği durumun nedenini “fazla üniversite sayısı, değersizleştirilen yükseköğretim ve bunun dolaylı veya doğrudan DAÜ’ye yansımaları ile DAÜ’nün kendi içindeki verimsiz yönetimi ve buna seyirci kalınması” olarak iki başlıkla ele aldı.

2019 yılından beri oluşan bütçe açığının büyüyerek bugüne geldiğini belirten Hoşkara, gelinen noktada DAÜ’nün bir kriz yönetimine, uzlaşıya ve birlikteliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Sorunun maaş tartışmasına indirgenmesini üzülerek izliyoruz"

Son dönemlerde DAÜ’deki sorununun maaş tartışmasına indirgendiğini üzülerek izlediklerini anlatan Hoşkara, “'Müsteşarla profesörü eşitlerse bu sorunu çözeriz’ gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu doğru bir algı değil, doğru bir noktaya da bizi götürmez. Mutlak surette bütünlüklü bakmak zorundayız” diye konuştu.

“Çalışan kurumunu yaşatmak için bu anlamda ciddi özveride bulunuyor”

İç borçlanma adı altında maaşlarla ilgili halihazırda bir düzenleme yapıldığını ve en üst gelir düzeyindeki çalışanlardan yüzde 20’nin üzerinde bir kesinti yapıldığını anlatan Hoşkara, “Çalışan, kurumunu yaşatmak için bu anlamda ciddi özveride bulunuyor” dedi ve hükümetin de DAÜ üzerinde yaratılan rekabet dezavantajlarını ortadan kaldıracak protokol taslağının içinde yer alan ciddi adımların tamamını hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Hoşkara, üç aydır görevde olan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato ile her şeyi açıklıkla paylaşarak sorunun çözümüne dahil etmesini ise olumlu olarak değerlendirdi.

DAÜ-SEN’in ve diğer DAÜ’de örgütlü sendikaların sürecin başından beridir kapsamlı çözüme olumlu yönde destek verdiğini anlatan Hoşkara, bunun birliktelik için önemli bir fırsat olduğunu belirtti ve hükümetin de buna dahil olmasını istedi.

“Tüm paydaşlar özveri ile katkı koyuyor… Geriye hükümetin sorunu çözüm noktasına taşıması kalıyor”

DAÜ-SEN olarak muhalefet milletvekilleri ve ana muhalefet CTP Lideri Tufan Erhürman ile de istişarelerde bulunduklarını aktaran Hoşkara, şunları ifade etti:

“Bugüne kadar gerek bütçe konusunda gerekse emeklilik yasası ile ilgili yapılan düzenlemede muhalefet destek oldu. Bunun anlamını bence hükümet iyi kavramalıdır. Muhalefet milletvekillerinin desteğini olumlu yönde kullanabilmesi gerekiyor. Tüm paydaşlar bir devlet kurumu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hayatta kalması ve sürdürülebilir yapıya kavuşabilmesi için özveri ile katkı koymaya çalışıyor. Geriye ne kalıyor? Hükümettin ve başbakanın inisiyatif alıp artık bu sürüncemede kalan sorunu bir anlaşmayla, bir protokol taslağıyla, toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde çözüm noktasına taşıması kalıyor.” 

DAÜ-SEN Başkanı Hoşkara, zaman geçtikçe ve müdahale geciktikçe sorunun büyümeye devam ettiği uyarısında bulunarak, Milli Eğitim Bakanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakanı uzlaşı ile DAÜ’nün sorunlarını aşabilmek için inisiyatif almaya ve bu işi sonuçlandırmaya davet etti.

Editör: Pınar Gözek