Kurumdan yapılan açıklamada, Sendika tarafından yapılan açıklamanın kabul edilebilir yanı olmadığı belirtilerek, Kıb-Tek yönetiminin uzun yıllardır çözüme kavuşturulmayan konuları teker teker çözüme ulaştırmaya başladığı ve enerji arz güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiği vurgulandı.

Halkın kesintisiz enerji alabilmesi ve mağdur olmaması adına jeneratörlerin onarımlarının ve düzenli bakımlarının yapıldığının belirtildiği açıklamada; üretim eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların artık yaşanmadığı, Kıb-Tek’e yapılacak olan kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar ile enerji ihtiyacı çalışmalarının süratle devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kalecik III Sözleşmesi ile kurulan jeneratörlerin testleri devam etmekte olup, EL-SEN tarafından ortaya atılan ‘jeneratörlerin testleri geçemediği’ yönündeki iddia kamuoyunu yanıltıcı, asılsız ve kışkırtıcı niteliktedir. EL-SEN tarafından yürütülen karalama kampanyasına toplum tarafından itibar edilmeyeceğine inancımız tamdır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yıllardır ihtiyacı olan personel eksikliği yönetimimizin gayretleri ve hükümetin hassasiyeti ile giderilmiş olup, kurum içerisinde çalışma huzurunun sağlanması için personel terfileri yapılarak, personelimizin önü açılmıştır. EL-SEN’in kurum terfileri ile ilgili ortaya attığı iddialar tarafımızca üzüntüyle karşılanmış olup kötü kurgulanmış bir senaryodan öteye gitmemektedir. Personel terfileri için açılan münhaller, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile birlikte yönetimin ortak mülakatına tabi tutulmuştur ve gerçekleşmiştir."

“Tüm bu bahsedilen çerçevede ve gerçeklerin ışığında Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Müdürlüğü olarak, adilane bir yönetim anlayışıyla, sendikanın Kıb-Tek çalışanları üzerindeki baskı ve tehditlerine rağmen, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözetecek olup, tehditkâr tavırlara karşı da tüm yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi beyan ederiz” denilen açıklamada, halkın sürekli, kesintisiz ve kaliteli hizmet alması için Kıb-Tek’in tüm yönetimi ve çalışanları ile hizmetlerine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, halkın “yalan, yanlış ve kamuoyunu yanıltan açıklamalara” itibar etmemesi de istendi.

Editör: Rabia Çolak