Kamuoyuna Duyuru

1974’ten bugünümüze Ada’da barış ve huzur içerisinde yaşayan Kıbrıs Türk halkı, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiş ve vazgeçmeyecektir. Bu uğurda bedeller ödemiş ve ödemektedir. Ödenen tüm bedellerin arkasında asırlardır var olduğumuz bu aziz coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesi yatmaktadır. Devlet demek, hürriyet demektir. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ve KKTC’nin bir devlet olarak verdiği varoluş mücadelesinin hiçbir şekilde zayıflatılmasına ya da yok sayılmasına yönelik üstenci yaklaşımlara asla müsaade etmeyecektir.

Asırlardır içine çekilmeye çalışılan kirli oyunlara karşı birlikteliğimiz yegâne gücümüz olmuştur.

Akdeniz, bize atalarımızdan miras kalmış huzur iklimidir, barıştır, kardeşliktir. Bundan dolayı Türkiye ve KKTC’nin ebedi varlığı Akdeniz’in  çatısı ve omurgasıdır. Akdeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin dahi Türkiye ve KKTC arasında nifak tohumları atmaya çalıştıkları bir ortamda verilecek en güzel cevap, KKTC ve Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinden geçmektedir.

Bu gerçeğin kabulü, Ada’da aynı zamanda kalıcı bir uzlaşının da temelini oluşturmaktadır. İktidarı ve muhalefeti ile oluşturduğu çoğulcu demokratik yapısı, Kıbrıs Türk halkının en büyük kazanımı ve zenginliğidir. KKTC'de insan haklarına saygılı, çağdaş değerleri titizlikle koruyan barışçı bir siyasi ve hukuki sistem vardır. Kıbrıs Türk demokrasisi, Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağıdır.

Bu dönem, milli davamız olan Kıbrıs meselemizde birlik ve dayanışmamızı muhafaza etmemiz gereken kritik bir süreçtir. Yaklaşık yarım asırdır el ele gönül gönüle sürdürdüğümüz varlık ve özgürlük mücadelesinde, bugüne kadar kat edilen mesafenin temelinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmekte gösterdiği kararlılık ve başarı yatmaktadır.

Tarihin en zor dönemlerinde dahi Türkiye ile omuz omuza kahramanca mücadele eden Kıbrıs Türkü, özgürlüğünü canı pahasına korumuş ve bugün torunlarına huzur ve barış dolu bir ülkeyi miras bırakmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak bu topraklarda yaşayan herkes için milli bir görevdir.

Önümüzdeki yeni dönemde de; KKTC ve Türkiye arasındaki aziz kardeşliğin, el ele ve gönül gönüle aydınlık ufuklar açacağına olan inancımla ve “Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC” anlayışıyla, şehit Kıbrıs Türk şairi Süleyman Uluçamgil’in dizeleriyle sizleri saygıyla selamlarım:

Ne çıkar aramızda Akdeniz varsa

Hep aynı sınırlarda sıvanmışız

Kimimiz “ölürken” diyoruz

Kimimiz “ölürkana”.

Doç.Dr. Mustafa AYDIN

Kıbrıs İlim Üniversitesi

Onursal Başkanı