Etkin rekabeti korumak ve tüketicilerin seçeneklere erişimini artırmak için arasında KKTC'nin de yer aldığı yepyeni bir adım atılıyor. Rekabet Kurumu önderliğinde Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruluyor.

Etkin rekabeti korumak ve tüketicilerin seçeneklere erişimini artırmak için arasında KKTC'nin de yer aldığı bir adım atılıyor.

Rekabet Kurumu önderliğinde Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruluyor.

Türk Devletleri Rekabet Konseyi ile bir taraftan üye ülkeler arasındaki ortak tarih, dil ve kültür mirasına bağların güçlendirilmesi, diğer taraftan rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi için ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve böylece bölgede rekabet kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Editör: Pınar Gözek