Koop Spor Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2024 tarihinde almış olduğu karar ile basketbol büyük erkekler liginden çekildiğimizi Basketbol Federasyonuna bildirmiş bulunmaktayız.
Kararımızın gerekçesini, Basketbol Federasyonu tüzüğündeki serbest transferi tanımlayan 73. maddenin 1. fıkrasına aykırı alınan hatalı bir karar teşkil etmektedir.
“2 senelik periyotlar halinde bir sporcu serbest transfer yapabilir”
73.maddenin 1. fıkrası şu şekildedir: "Bir oyuncu on sekiz (18) yaşına bastığı yıl (aylar dikkate alınmaz) serbest transfer olabilir. Bundan sonra 2 senelik periyotlar halinde serbest transfer yapabilir".
Buna göre, 18 yaşından sonra bir kulüpte lisans çıkartan sporcu, her biri 2 sene olan periyotların ardından serbest transfer hakkı kazanır. Bu kural tüzükteki şekline sadık kalınarak yıllardır bu şekilde uygulanmaktadır. Bahse konu sporcu Eylül 2018'te kulübümüzde lisans çıkarmıştı. Tüzüğün 73.maddesinin 1.fıkrasına göre bu sporcumuz sırasıyla Eylül 2020, Eylül 2022 ve ardından Eylül 2024'te serbest transfer hakkına sahip olur.
“Federasyon 3 ay içinde zıt 2 karar üretti.”
Bir önceki Basketbol Federasyonu Yönetimi 28 Kasım 2023 tarihli kararı ve halen görevde olan mevcut Federasyon da 19 Şubat 2024 tarihli kararı ile sporcumuzun başka bir kulübe transferine tüzük gereği onay vermemiş ve tüzüğe göre serbest transferinin 2023–24 sezonu sonunda açılacak olan serbest transfer döneminde gerçekleşebileceğini tarafımıza bildirilmişti. 17 Mayıs 2024 tarihinde ise aynı federasyon zıt bir karar üretmiştir.
“Oluşumu hatalı ve yetkisi olmayan bir kurulca karar alındı”
Ancak federasyon başkanı 17 Mayıs 2024 tarihli yazısında konuyu mevzuat gereği bu tür bir anlaşmazlıkta hiçbir yasal yetkisi olmayan ve adına “Ceza Kurulu” dediği kurula götürdüğünü ve bu kurulda alınan karara dayanarak transfer dönemi olmamasına rağmen sporcuya serbest transfer izni verilmesini uygun bulduğunu belirtmiştir. Mevzuatımızda “Ceza Kurulu” adında bir kurul bulunmamakta, benzer bir isme sahip olan “Ceza Tahkim Kurulu” ise sadece disiplin kurulunun almış olduğu kararlara karşı yapılan başvuruları görüşme yetkisine sahiptir. Özetle, konunun havale edildiği kurulun(adına “Ceza Kurulu” dediler) göreve geliş ve oluşum usulleri de almış oldukları karar gibi tüzüğe tamamıyla aykırıdır.
“ ‘Ceza Kurulu’ ilk kararında önceki ve mevcut federasyonun 2 senelik periyotlar halinde serbest transfer hakkı kazanılır yönündeki görüşlerine katılmıştı”
Bu aşamada ne yazık ki büyük bir hayret içinde, “Ceza Kurulu” diye adlandırılan kurulun sporcumuzun Koop Spor da lisans çıkardığı tarihi dahi bilmeden ve bunu öğrenmek için en ufak bir çaba sarf etmeden eksik ve yetersiz bilgiler ile yanlış bir karar ürettiğini gördük.
Şöyle ki, “Ceza Kurulu”, bahsi geçen sporcunun önceki ve mevcut federasyonlarca verilen 2 senelik periyotlar halinde sırasıyla 2020, 2022 ve 2024 yıllarında serbest kalabileceği kararlarına katıldıklarını yazılarında belirtmiş ancak sporcunun 2018’in hangi ayında lisans çıkardığı bilgisini mevcut federasyondan temin edemedikleri için serbest kalma döneminin 2024 yılının herhangi bir ayında olabileceği yönünde karar üretmiştir.

“Federasyon sporcunun lisans çıkarma tarihini gizledi.”
Burada şüphe ile baktığımız ve kamuoyunun sorgulanması gereken en önemli nokta, federasyonun bahsi geçen sporcunun hangi ayda lisans çıkardığı bilgisini “Ceza Kurulundan” gizlemesi ve kolay erişilebilecek bu bilgiyi kurulun neden araştırmaktan imtina etmesidir.
“Hukuk görüşleri birbiri ile çelişmektedir.”
Federasyonun 17 Mayıs 2024 tarihli kararına itirazımızı avukatımız aracılığı ile ilettikten sonra kararın düzeltileceği bilgisini edindik. Bunun ardından 22 Mayıs 2024 tarihinde tarafımıza iletilen federasyon kararı ekindeki hukukçu görüşünde, “Ceza Kurulu”nun 5 gün önce vermiş olduğu kararın yetki kapsamı dışında alındığı anlaşılarak geri çekildiği belirtilmiştir. Ancak bu kez de sporcunun lisans tarihinin 2018 Eylül ayı olduğu belirten dayanaklar sonrasında bilinmesine rağmen önceki kararlarındaki “2020, 2022, 2024 yıllarında serbest kalır” görüşünü terk ederek tam zıt şekilde tüzüğün 73.maddesinin 1.fikrasının hilafında konuya farklı bir yorum getirildiği gözlemlenmiştir.
“Tüzükteki ‘2 senelik periyotlar halinde’ ifadesi ‘2 senelik periyot sonrası’ olarak uygulandı.”
Daha da dikkat çekici olan ise bu yeni görüşte 2 senelik periyot sonrası serbest transfer hakkının kullanılmaması halinde hakkın saklı kalacağı ve herhangi bir an kullanılabileceği yönünde yorumlanmasıdır. Özetle, federasyon kendi tüzüğünde “2 senelik periyotlar halinde” olarak ifade edileni “2 senelik periyot sonrası” şeklinde yani ‘periyotlar’ ifadesini tekilleştirerek kendince değiştirmiş ve uygulamıştır. Federasyonun son kararına göre 2 senelik tek bir periyot sonrası sporcu ister transfer döneminde olsun ister olmasın herhangi bir an serbesttir.
17 Mayıs ve 22 Mayıs 2024 tarihli birbirinden farklı ifadeler içeren kararlardan açıkça anlaşılmaktadır ki tüzüğe uygun olmasa bile bu transfere onay vermeyi birileri kendine görev edinmiştir.
“Tüzüğü doğru uygulamaktan imtina eden bir federasyon yönetimi ile devam edemeyiz”
Bu aşamadan sonra kendi tüzüğünü anlayamayan ve/veya basit bir maddeyi bile yıllardır uygulanan emsalleri olmasına rağmen doğru yürütmekten imtina eden bir federasyonun yönettiği ligde yer almamızın anlamı kalmamıştır.
“Federasyonun kural tanımaz anlayışı geleceğe dair endişelerimizi derinleştirmektedir”
Geçmişte de çeşitli federasyon yönetimleri ile bazı anlaşmazlıklar yaşanmış, hemfikir olmadığımız kararlar alınmıştır. Ancak hiçbir federasyon yönetimi ile böylesi bir aşamaya gelinmemiştir. Bu kadar net ve anlaşılır bir tüzük maddesini bile böylesine alenen ihlal ederek uygulamaktan kaçınan bir federasyon yönetimi geleceğe yönelik endişelerimizi derinleştirmektedir, ülke basketbolu için kaygı vericidir.
“Altyapı takımlarımız ile kalbimiz basketbol için atmaya devam edecek”
35 yıla yakın bir süredir basketbolda varlığını sürdüren bir kulüp olarak Basketbol Federasyonu Tüzüğünü tarafsızca uygulayabilen bir federasyon yönetimi göreve gelene kadar büyük erkekler kategorisinde yer almayacağız. Bünyesinde 100’e yakın sporcu barındıran beş altyapı takımımızla birlikte kalbimizin basketbol için atmaya devam edeceğini ve tüm gayretimizle spora hizmet ederek şeffaf ve güvenilir federasyon yönetimlerinin göreve gelmesini sağlamaya çalışacağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.
Talat Yalkut
Koop Spor Başkanı
Koop Spor Yönetim Kurulu adına.
 

Editör: Pınar Gözek