Eniz ORAKCIOĞLU  

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, hem bireysel hem de ticari kredi ve kartlarda ödeme performanslarının daha iyi olduğunu, sorunlu hale gelen müşteri sayılarının önemli ölçüde azaldığını söyledi.   

Önal, önceden sorunlu olanların ise çözüme kavuşma sıklığının arttığını vurgulayarak “Çok konuşulduğu için kartlardaki performansı örneklemek gerekirse bireysel kredi kartlarında sorunlu alacak oranı sadece binde 55, kurumsal kredi kartlarında ise sadece on binde 4 civarında” dedi.   

Önal, ülkemizde iç ticaret başta olmak üzere, turizm, sanayi, eğitim, konut geliştirme gibi ana alanlardaki yüksek oranlı büyümeye ve canlı ekonomik aktivitelere paralel olarak ekonomik hayatın barometresi bankacılık sektörünün de büyüdüğünü söyledi.    

 Önal, finansal sistemin, Kasım ayı sonu itibariyle 7.3 Milyar dolar aktif büyüklüğe eriştiğinin altını çizerek, “Aktiflerimizdeki büyüme paralelinde hem mevduat tabanımızın, hem öz kaynaklarımızın, hem de başta kredilerimiz olmak üzere risk ağırlıklı varlıklarımızın büyüdüğünü söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Hem bireysel, hem ticari tarafta kredi başvuruları var”   

“Yıl içerisinde hep birlikte zorlu koşullardan geçtik” diyen Önal, farklı politikaların şekillendiği dönemleri birlikte yaşadığımızı belirtti.    Önal, bankaların tüm zorlayıcı ortama rağmen risklerini oldukça iyi yönettiklerini, ihtiyaç duyan ekonomik birimlerin ister bireysel, isterse ticari ihtiyaçlar nedeniyle olsun finansa erişim kanallarını devamlı açık tuttuklarını, finansal aracılık fonksiyonlarını aksamadan yerine getirdiklerini, sistemdeki 22 bankanın tam rekabet koşullarını müşteriler lehine devamlı çalıştırdıklarını gözlemlediklerini vurguladı.    Bunun yanında ekonomik aktivitelerin büyüdüğü, enflasyonun da etkisi ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının nominal rakamlarla devamlı arttığı bir dönemde yeni kredi ihtiyaçlarının ortaya çıkmasının ya da mevcut limitlerin yetersiz kalmasının doğal olduğunu ifade eden Önal, hem bireysel, hem ticari tarafta kredi başvuruları olduğunu kaydetti.    Önal, bu başvuruların aşırı olarak nitelendirilebilecek talepler olmadığına dikkat çekerek, ekonomik aktivitelerdeki genel duruma paralel talep ve başvurular olduğunu belirtti. ,

“Sorunlu hale gelen müşteri sayılarının önemli ölçüde azaldı”   

Önal, müşterilerin ödeme performanslarının ekonomik aktivitelerdeki iyileşmeye paralel şekilde daha iyi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:    

  “Tahsili gecikmiş alacaklarımızın brüt kredilerimize oranı küçülüyor, yakın izleme grubunda izlediğimiz kredilerimizin yine toplam kredilerimize oranı küçülüyor. Taşınmaz teminatlı olan ve tahsili gecikmiş alacaklarda izlenen kredilerimizde taşınmazların değerlerinde yaşanan hızlı artışlar nedeniyle müşterilerimiz tarafından satış yolu kapama talepleri ya da işlerin yoluna girmesi nedeniyle yapılandırma talepleri bizlere ulaşıyor, bu tür talepleri olumlu değerlendiriyoruz”.   

Özetle, hem bireysel hem de ticari kredi ve kartlarda ödeme performanslarının daha iyi olduğunu, sorunlu hale gelen müşteri sayılarının önemli ölçüde azaldığını kaydeden Önal, önceden sorunlu olanların ise çözüme kavuşma sıklığının arttığını vurguladı.  

Önal, “Çok konuşulduğu için kartlardaki performansı örneklemek gerekirse bireysel kredi kartlarında sorunlu alacak oranı sadece binde 55, kurumsal kredi kartlarında ise sadece on binde 4 civarında” dedi.

 

Editör: Mahmut Doğan