Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Sanayi Geliştirme ve Kapasite Sicil Birimi, uzun süren çalışmaların ardından bilimsel verilere dayalı Kuzey Kıbrıs’ın sektör analizini tamamladı. İlk kez yapılan bu kapsamlı çalışmayla, sanayi üretimimizin istatistiki bilgi ve veri tabanı oluşturuldu.

Bu proje ile Sanayi sektöründeki kuruluş sayısı, firmalarımızın yaşı, üretim kapasiteleri, istihdama katkısı, teknolojik altyapısı, sertifikaları, üretim yerleri, üretim tesisinin durumları, tesis toplam alanı, üretim konuları ve kapasiteleri, makine teçhizat sayıları, hammadde ihtiyaçları konularındaki veriler derlenerek, Kıbrıs Türk Sanayisinin istatistiki bilgi ve veri tabanı elde edilmiştir.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Kuzey Kıbrıs’a kazandırılan bu çalışmanın, tüm ilgili kesimlere faydalı olacağına ve yeni araştırmaların önünü açacağına inanıyoruz.

Oda bu amaçla, 30 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda “Kıbrıs Türk Sanayi Sektör Analizi Raporu Tanıtım ve Sunum Lansmanı”nı gerçekleştiriyor.