Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 2024 yılının ikinci asgari ücretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yaptığı toplantıların ardından yeni bir karar aldı.Buna göre, brüt 34 bin 70 Türk Lirası olarak belirlenen asgari ücretle çalışan bir kişinin işletmelere aylık maliyeti 40 bin TL civarına yükselirken, çalışanların eline net 29 bin 640 TL geçecek.

Yüksek Enflasyon ve Kısır Döngü Uyarısı

KTTO, asgari ücret uygulamasının çalışanların yaşam kalitesini korumayı amaçladığını ancak mevcut yüksek enflasyon ortamında bu uygulamanın bir kısır döngüye dönüşme tehlikesi taşıdığını belirtti.

Artan fiyatların asgari ücrete yansıtılması, bunun fiyatları daha da artırması ve hayat pahalılığının yeniden yükselmesi döngüsünün ne çalışanlara refah getireceğini ne de işletmeleri ayakta tutacağını ifade eden KTTO, bu kısır döngüye girilmemesi için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

Asgari Ücret Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek için gerekli toplantıları yapmış ve yeni bir karar üretmiştir. Brüt 34 bin 70 Türk Lirası olarak belirlenen asgari ücretle çalışan bir kişinin işletmelere olacak aylık maliyeti 40 bin TL dolaylarına yükselirken, çalışanların eline net 29 bin 640 TL geçecektir.

Çalışanların yaşam kalitesini korumayı amaçlayan asgari ücret uygulaması, bugünkü yüksek enflasyon ortamında bir kısır döngüye dönüşmek üzeredir. Artan fiyatların körüklediği hayat pahalılığının asgari ücrete aynı oranda yansıtılma, yükselen asgari ücretin fiyatları yeniden yükseltmesi ile hayat pahalılığının biraz daha artması; artan hayat pahalılığın asgari ücreti yeniden yükseltmesi ve bu sürecin sürekli tekrarlanması ile yaşanacak bir kısır döngü, ne çalışanlara refah getirecek, ne de işletmeleri ayakta tutmaya yardımcı olacaktır. Bu kısır döngüye girilmemesi için hemen tedbir alınması ve yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bu gerçeğin de dikkate alınması gerekmektedir.

Asgari ücret artışlarının refah artışı getirmeyeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Gerçek anlamda bir refah artışı istiyorsak ülkemizin mukayeseli avantajlarını doğru saptamak ve bu alanlarda artan bir verimlilikle dış talebi canlı tutacak şekilde çalışmamız gerekecektir. Gerçek refah artışının ancak bu şekilde sağlanabileceği, ülkemizde zaman zaman görülen refah artışının dış talepten kaynaklandığı gerçeği ile de örtüşmektedir.

Dış talebin canlılığı ile ayakta duran küçük ve orta ölçekli işletmelerin enflasyon düzeyinde veya üzerinde yapılacak asgari ücret artışlarının personel giderlerini şişirmesi karşısında rekabet güçlerini yitirerek iflas edecekleri, bunun istihdam ve gelir kaybına neden olacağı da bu süreçte mutlaka dikkate alınmalıdır.

Dört ayda bir sağlanacak yapay ücret artışlarının bizi gerçeklerden koparmak, ülkemizi pahalı hale getirerek dıştan gelen talebi zayıflatmak ve ülke ekonomisine zarar vermek tehlikesini içinde taşımakta olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışanların refah artışı konusunda duyarlı olan çevreleri, asgari ücret artışlarına bilimsel gerçekleri de dikkate alarak yaklaşmaya ve popülizmden uzak durmaya çağırıyoruz.

Editör: Pınar Gözek