Kuir Kıbrıs, "Sağlık Çalışanlarına ve Psikoterapistlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı Pilot Eğitim Serisini Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 10/07/24) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi bünyesinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve KT-PDR Derneği işbirliği ile "Sağlık Çalışanlarına ve Psikoterapistlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" adlı eğitim serisi 22, 29 ve 30 Haziran 2024 tarihlerinde KTAMS Lefkoşa binasında düzenlendi.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, toplumumuzda da LGBTİ+ fobi, kendini çeşitli ayrımcı tutum ve davranışlarla göstermektedir. LGBTİ+ haklarına ve toplumsal katılıma dair farkındalığın artırılması için geliştirilen "Sağlık Çalışanlarına ve Psikoterapistlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı"  adlı eğitim serisi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi bünyesinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve KT-PDR Derneği işbirliğiyle 22, 29 ve 30 Haziran 2024 günlerinde, 10:00-16:00 saatleri arasında KTAMS Lefkoşa binasında düzenlendi.

Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Psk. Dr. Safir Maner ve Halk Sağlığı Uzmanı Kemal Elyeli tarafından 4 modül olarak oluşturulan eğitim programları  LGBTİ+ ve sağlık hizmetleri bağlamında psikoterapistlerin ve sağlık çalışanlarının daha etkili bir şekilde hizmetsağlayabilmeleri için uygulandı. 

Psikoterapistlere ve sağlık çalışanlarına bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen Gökkuşağı Eğitim Programları’nın pilot uygulaması geniş katılımla başarılı bir şekilde gerçekleşti.  Programın Modül 1 ve 2.’si hem sağlık çalışanları hemde psikoterapistlere yönelik olup eş zamanlı şekilde Sosyal Psikolog Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman tarafından 22 Haziran 2024, Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında KTAMS Konferans Salonunda gerçekleşti. Modül 1 ve 2’de, LGBTİ+ terminoloji, ve dil kullanımı, açılma süreçleri, önyargı, ayrımcılık, mitler ve tarihsel bağlamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularına odaklanıldı. Programın 3. ve 4. modülleri ise, sektör spesifiğinde psikoterapistlere ve sağlık çalışanlara özel olarak hazırlandı.  

Psikoterapistlere özel Psk. Dr. Safir Maner tarafından verilen eğitimin içeriği danışan kimliğini anlama ve çeşitliliğe saygı, güvenli ve kapsayıcı terapi/danışma ortamı yaratma, farklı demografik özelliklerdeki LGBTİ+ danışanlara yönelik terapi/danışma becerilerini kazanma, hukuki ve etik konularını kavramaya yönelik başlıkları ele aldı.. Sağlık Çalışanlarına özel Halk Sağlığı Uzmanı Kemal Elyeli tarafından verilen eğitimin içeriği hasta/danışan kimliğini anlama ve çeşitliliğe saygı, güvenli ve kapsayıcı sağlık kurumları/danışma ortamı yaratma, farklı demografik özelliklerdeki LGBTİ+ hasta/danışanlara yönelik danışma/müdahale ve bakım becerilerini kazanma, hukuki ve etik konuları kavramaya yönelik başlıkları ele aldı.  Sağlık Çalışanlarına ve Psikoterapistlere yönelik Modül 3 ve 4 eğitimleri, 29 ve 30 Haziran 2024 tarihlerinde, 10:00-16:00 saatleri arasında KTAMS binasında gerçekleşti.

Eğitim programının sonunda, eğitici olmayı hedefleyen sağlık profesyonelleri ve psikoterapistlere eğitim süreci hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Eğitici olmayı gönüllü olarak kabul edenlerle bir ortak uzlaşı metni imzalandı. Eğitim programını tamamlayan sağlık profesyonelleri ve psikoterapistlere, program geliştirme ekibine ve eğitimi sağlayan uzmanlara katılım ve takdir sertifikaları verildi.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan açıklamada,  sağlık alanında eşitlik sağlamayı ve fark yaratmayı hedefleyen "Gökkuşağı Eğitim Programı"na gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm sağlık profesyonelleri ve psikoterapistlere teşekkür edildi. Ayrıca, sınırlı kapasite nedeniyle programa katılamayan ancak gelecekteki oturumlarda yer almayı uman kişilere de teşekkür edildi. Dernek ayrıca, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışman ve Rehberlik Derneği yönetimlerine iş birlikleri ve destekleri için teşekkür etti.

Editör: Onur Evrensel