Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) tarafından Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen Atatürk konulu sempozyumda temsil edildi.

LAÜ Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa ve Vedat Çağanağa tarafından yapılan çalışmada Kıbrıs’ta Atatürk isimli okullar konusu işlendi. Akademisyenler çalışma ile ilgili şu bilgileri aktardı; Bildiride 290 okul ismi taranmış ve içerik analizi yoluyla Atatürk ve Atatürk ile ilişkili okul isimleri çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda Kıbrıs’ta birçok yer ve mekan isimlerinin tarihsel süreç içerisinde yaşanan siyasal gelişmeler sonucunda konulduğu görülmektedir. Örneğin Lefke İstiklal İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi, 23 Nisan İlkokulu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 9 Eylül İlkokulu, Çanakkale Ortaokulu, Gazi İlkokulu, Mustafa Kemal İlkokulu vb. Atatürk ile ilgili sıfat başlığı altında Türk kelimesine birden çok rastlanmaktadır. Sonuç olarak KKTC’de okul isimlerinde Atatürk ve Atatürk ile ilgili kelimeler bulunması milli hassasiyetler, biz duygusunun yaratılmaya çalışılması ve Atatürk sevgisinin yeni nesillere aşılandırılmaya çalışılmasında önemli bir etken olduğu görülmektedir.

LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Ummanel tarafından sunulan Kıbrıs Türk Şiirlerinde Çocuk isimli çalışmada ise 12 Kıbrıslı Türk şairin toplamda 30 kitabı incelendi. Kitaplarda içerisinde çocuk, çocukluk ve bebek kelimeleri geçen şiirler belirlenmiş ve bu kelimelerin yer aldığı şiirler içerik analizi yöntemi ile çözümlendiğini belirten Ummanel, elde edilen bulguların Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerinde ele aldıkları çocuk kavramını duygular, yaşam ve diğer bazı özelliklerle ilişkilendirdiğini ortaya koymakta olduğunu dile getirdi. Ummanel son olarak “Kıbrıs Türk şiirinde ölüm ve savaş temaları ile ölüm ve savaşın beraberinde getirdiği mutsuzluk, korku ve kaybolmuşluk duygularının çokça ele alındığı tespit edilmiştir” dedi.

Doç. Dr. Azize Ummanel ve Yrd. Doç. Dr. Münevver Kata tarafından yapılan bir diğer çalışmada da İki Toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963) Döneminde Kıbrıs Türk Basınında Atatürk konusu işlendi. Çalışma kapsamında 1960 ve 1963 yılları arasında yayınlanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi dijital arşivinde yer alan Bozkurt, Cumhuriyet, Nacak, Akın ve Devrim gazeteleri incelendi; bu gazetelerde yer alan Atatürkle ilgili haberler analiz edildi. Yapılan içerik analizi sonucunda “1960-1963 yılları arasında Kıbrıs Türk basınına yansıyan Atatürk ile ilgili haberlerin milli bayramlar, anma günleri, Atatürk’ün az bilinen yönleri, edebi eserler ve diğer bazı konular altında toplandığı gözlenmiştir. Atatürk’e yazılan övgü dolu metinler ve O’nun askeri yönü ile devrimlerini ele alan yazıların gazetelerde en çok rastlanılan konular olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Atatürk'ün az bilinen yönleri ve edebi eserlerine de değinildiği görülmüştür” şeklinde bilgiler verildi

Editör: TE Bilisim