Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak.

Bugünkü birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı.

Genel Kurulda ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi, Danışma Kurulu’nun 5-6 Şubat tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesine ilişkin karar okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.  Buna göre, Genel Kurul, 5 Şubat tarihinde yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Genel Kurulda söz alarak, iç tüzükte yapılacak değişiklikle konuşma sürelerinin doğru zemine getirilebileceğini belirtti.

Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin bu yıl ilk kez hayata geçirildiğini, yerel yönetimlerde de reforma gidildiğini anımsatan Berova, bugün itibarıyla pek çok belediyenin bütçesini Bakanlar Kurulu’na sunma noktasına geldiğini kaydetti.

Berova, emlak vergisinin zaman zaman gündeme getirildiğini ifade ederek, “Değişen hükümetlere rağmen bu konuda sonuca varan bir düzenleme yapılamadı. Bu konu gündemimdedir. Fiyat düzenlemesi elbette yapılacak. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk” dedi.

Fonlara değinen Maliye Bakanı Berova, spor fonlarının 2025 yılının sonuna kadar mevcut şekilde yönetilmesi kararı alındığını anımsatarak, talep doğrultusunda ihtiyaçların karşılandığını belirtti.

Berova, “2024 yılı içindeki en büyük sorun öngörülmeyen harcamalar ve bunların kamu maliyesini sarsmasıdır. Gelirleri artırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz….”  dedi.

Editör: Rabia Çolak