Medya Etik Kurulu, masumiyet karinesine aykırı yayın yapıldığı gerekçesiyle kurula iletilen birtakım yayınları inceleyerek medya mensuplarına, gazetecilik meslek ilkelerine saygı göstermeleri ve suçluluğu yargı kararıyla sabit olmayan herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayınlardan kaçınmaları konusunda çağrıda bulundu.

Açıklamada Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nun konuyla ilgili maddesi anımsatıldı ve o maddenin şunları içerdiği belirtildi: “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır.

Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır”. Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada kurula iletilen bazı şikâyetlerin incelenmesiyle, gerek geleneksel medyanın gerekse çevirim içi bazı yayın kuruluşlarının masumiyet karinesine aykırı yayın yaptıklarının saptandığı belirtildi.

Henüz suçluluğu yargı tarafından karar altına alınmamış zanlıların veya sanıkların açık isim ve fotoğraflarıyla birlikte, suçu işlemiş mealinde yayınlar yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yayınların hem insan haklarına hem de meslek etik değerlerine aykırı nitelikte oldukları ifade edildi.

Zanlıya veya sanığa ait bilgilerin açık bir şekilde verilmesinin, kişilerin suçlu olduğu önyargısı doğurmakta olduğu hatırlatılan MEK açıklamasında, sözü edilen yayınların suçluluğu kesinleşmemiş sanıkların daha sonra beraat etmiş olsalar bile toplum içindeki statüleri, şeref ve haysiyetleri olumsuz yönde etkilenmesine sebep olduğu vurgulandı.