Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, vergi politikalarında adaletsizliğe dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Şenkul, yazısında özellikle emlak vergisinin adaletli bir şekilde uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.

Şenkul'un ifadelerine göre, dolaylı vergilerin artarken en adil vergi türlerinden biri olan emlak vergisinin göz ardı edilmesi dikkat çekici. Yıllık 200 bin TL kira getirisi olan bir dairenin sadece 200 TL emlak vergisi ödediğini eleştiren Şenkul, bu durumun adaletli olmadığını vurguladı.

Emlak vergilerinin belediyelere aktarıldığını ancak artırılıp artırılmayacağına merkezi idarenin karar verdiğine işaret eden Şenkul, Girne Belediyesi'nin emlak gelirlerini okulların ihtiyaçlarına ayırmayı planladığını açıkladı. Ancak bu gelirlerin yetersiz kalması nedeniyle belediyelerin katkılarının azaldığını vurguladı.

Emlak vergisinin adil bir vergi türü olarak tanımlanmasının nedenine de değinen Şenkul, serveti olanların ödemesi gerektiği için adaletli olduğunu belirtti. Ancak mevcut düzenlemenin adaletsiz olduğunu, düşük gelirli olan ama tek bir evi bulunan vatandaşların vergiden muaf tutulması gerektiğini savundu.

Şenkul, yazısında merkezi idarelerin dolaylı vergileri artırarak dar gelirli vatandaşların sırtına yük bindirdiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Son olarak, hükümete seslenen Şenkul, vatandaşların korunması gerektiğini ve adaletsizliklere karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.