Polisten yapılan açıklamada sendika başkanlarının Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlığı hizmet binasına müsaade olmaksızın  girerek yapılacak mülakatı hukuksuz olarak engelledikleri belirtildi.

Bunun üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı tarafından kendilerinde yardım istendiğini belirten Polis Genel Müdürlüğü, sendika başkanlarını müdürlüğe davet etikleri belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, 12.09. 2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, gerçekleştirilecek olan gardiyan alımları ile ilgili mülakat yapılacağı sırada, mülakat konusunda görüş farklılığı olan iki sendika başkanı, yedi sendika üyesi ve bir sendikanın yetkili avukatı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı hizmet binasına müsaade olmaksızın girerek, yapılacak mülakatı hukuksuz olarak engellemişlerdir.
Bunun üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, polisi arayarak çalışmaların devamının temini için düzeni sağlamak adına polisten yardım istemiştir. Polis gelinceye kadar işgali sürdüren söz konusu şahıslar, polisin olay yerine intikali sonrası Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne davet edilmişlerdir.
Şikayet ve fiillerine uygun olarak “Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık” suçlarından dolayı kendilerine dava okunduktan sonra, söz konusu on şahıs serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.