Sağlık Bakanlığı’nın Lefkoşa’da düzenlediği “Sağlıkla Kal” yürüyüşü etkinliğine katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, etkinliğin hastalıkların meydana gelmeden önlenebilmesi ve sonuçta toplumun yaşam standardının yükseltilmesi konusunda farkındalık oluşturulması adına kıymetli bir etkinlik olduğunu belirtti.  Halk sağlığı çalışmalarının; bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi amaç edindiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, bireyin anne rahminden hayatının sonuna kadar olan süreçte, sağlıklı yaşam sürmesine ve yaşam kalitesini arttırmasına yönelik gerekli organizasyonların yapılmasının hükümetlerin en önemli ödevi olduğuna dikkat çekti.

Halk sağlığının korunmasında erken tanı ve teşhisin önemi büyük…

Sağlıklı bir toplum için, bireylerin her yaşta sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunması amacıyla yapılan çalışmaların önemine işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, halk sağlığının, erken tanı ve teşhis, obezite, diyabet ve tütün ile mücadele, kadın üreme çocuk ergen sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, temiz ve sağlıklı su kullanımının sağlanması gibi pek çok konuyla doğrudan ilgisi bulunduğuna vurgu yaptı.

Doktora, ilaca ihtiyaç duymadan sağlık sorunlarının önüne geçilmeli… 

Halk sağlığı açısından ilk ve en önemli amacın toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, insanların basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca ihtiyaç duymadan sağlık sorunları yaşamasının önüne geçmek olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, “çevre sağlığı şartlarını düzeltmek, kişilerin sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak, bulaşıcı hastalıkları önlemek, hastalıkların erken tanısı ve koruyucu tedavisini sağlamak, kronik hastalıklarda nüksleri engellemek, rehabilitasyonu sağlamak, beden ve ruh sağlığını devam ettirmek, böylece sağlıklı uzun bir yaşam sağlamak, ancak halk sağlığı çalışmalarıyla mümkündür. Bu konuda genelde hükümetimize özelde ise Sağlık Bakanlığımıza ve elbette sağlık çalışanlarına önemli görevler düşüyor. İnanıyorum ki bu hayati alanda gereken adımlar hızla atılacaktır” ifadelerini kullandı.