Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Sibel Siber, sahte diploma skandalına 'kitaplı' bir gönderme yaptı.

“Hoca olamayacak nitelikteki öğrenciler ve yüksek mevkilerdeki ailelerin yakınları ve çocukları, bazen okula bile uğramadan çeşitli iltimas ve rüşvetlerle icazetler( diploma) aldılar, hatta hocalığa atandılar… Bu sahte diplomalı hocalar, eğitimin kalitesini düşürdüler. Medreselerden yetişen kadılar da makamlarını para karşılığı sattılar. Böylece hukuk sistemi bozuldu, rüşvet yaygınlaştı, halkın adalete, eğitime inancı sarsıldı...” 

Okumakta olduğum “İmparatorluktan Cumhuriyet’e, Tıbbiye’nin ve Bir Tıbbiyeli’nin Öyküsü “ isimli kitaptan, 18.yy sonu Osmanlı dönemini anlatan bir paragraf.