Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy Nevruz’un toplumsal yaşamda canlandırıcı etkisinin bulunması ve geleneklerin sürmesine aracı olması yönüyle işlevsel bir gelenek olduğunu kaydetti.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla Nevruz mesajı yayımlayan Taçoy, Nevruz’u, Türklerin dünya medeniyetine bahşettiği önemli geleneklerden birisi olarak niteleyerek, Nevruz’un, Türk dünyasında, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olduğunu, Türklük dünyasında ve Anadolu’da ortak heyecanlarla yüzyıllardır Türk kültürüne özgü özelliklerle kutlandığını kaydetti.

Taçoy, mesajında şunlara yer verdi:

“Milletleri meydana getiren temel ögelerden en önemlisi kültür dediğimiz manevi değerlerdir. Türk kültüründe Nevruz’da bahar bayramı yapılarak kıştan sonra canlanan doğa sevinçle karşılanır ve şenlikler düzenlenir.

Nevruz geleneği, doğayla barışık olma ve onlardan yararlanma dileğine dayanmaktadır. Nevruz, toplumsal yaşamda canlandırıcı etkisinin bulunması, geleneklerin sürmesine aracı olması, törelerin kökleşmesini sağlaması yönüyle işlevsel bir gelenektir.

Nevruz, halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getiren, Türk kültürünün korunup yaşatılmasında önemli bir yeri olan mevsimlik törenlerimizdendir.

Nevruz, toplumu, belli değerler üzerinde birleştirir. Nevruz, her toplumun kendi kültürünün derinliklerindeki bir olayı kaynak göstererek bayram niteliğinde kutlanır. Nevruz, her toplum veya topluluğun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip, sembolleştirerek kutladığı bir gündür.

İşte tüm bu yönleri ve yaşattığı duygularla, tüm Türk dünyasının Nevruz’unu kutlar, gelecekte çok daha güzel günlerde ve aynı ülkü altında nice Nevruzlar dilerim.”

Editör: Mahmut Doğan