Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tağşiş analizine itiraz ederek, tekrar analiz yapılmasını talep eden iki firmadan birinin zeytinyağının yine tağşişli olarak tespit edildiğini ve söz konusu firma hakkında ceza uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındığını ve ECN 42’ye göre yapılan analizlerin sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin uygun, 19 zeytinyağı numunesinin ise tağşişli olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Tağşişli çıkan üç zeytinyağının üretici/satıcı firması olan iki firmanın, 38/2023 sayılı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’nın 19’uncu madde 7’nci fıkrasına istinaden itiraz hakkını kullandığı ve şahit numuneden tekrar analiz yapılmasını talep ettiği ifade edilen açıklamada, şahit numunenin muayene ve analiz raporu sonucuna göre söz konusu yağın tağşişli olarak tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 38/2023 sayılı Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’nın 8’inci madde, 4’üncü fıkrasına aykırı davrandığı için, firma hakkında söz konusu Yasanın 28’inci madde, 4’üncü fıkra, A bendine istinaden idari ceza uygulanacağı belirtildi.

Diğer firmanın muayene ve analiz raporu sonucunun ise beklendiği ifade edilen açıklamada, laboratuvar sonucunun gelmesi sonrasında detaylı bilginin basınla paylaşılacağı kaydedildi.

Editör: Pınar Gözek