Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nin emlakçıları bilgilendirme toplantısında konuşan Avukat Tokatlıoğlu, yabancılara mal satışıyla ilgili yasa tasarısındaki sıkıntılı maddeleri anlattı.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nda öngörülen değişikliklerle ilgili üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.    Derneğin avukatları Hüsnü Tokatlıoğlu ile Özlem Bendaşan, üyelere yabancılar değişiklik yasa tasarısıyla ilgili detaylı bilgi verdi, soruları yanıtladı.    Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu, 58/2007 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nın ülkeye gelen yabancıların hangi koşullarda mal edinebileceğini içerdiğini ifade ederek bu yasanın taşınmaz mala ilişkin tüm sektörleri etkilediğini belirtti.    Yasayla ilgili bir yıl önce hazırlanan tasarı ile şimdiki tasarı arasında farklar olduğunu söyleyen Tokatlıoğlu, tasarının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Tokatlıoğlu, yabancılarla ilgili hazırlanan yasa tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizerek KKTC’deki yabancıların Anayasa’nın 13’üncü maddesindeki haklarının gasp edildiğini belirtti.     Tokatlıoğlu, yabancıların mal alımını düzenleyen iki yasaya bakıldığında bir yabancı KKTC’den bir mal alabilirken, sınırsız şekilde satış sözleşmesi imza etme ve tapuya kaydetme hakkı olduğunu söyledi.   Tokatlıoğlu, yasa tasarının yürürlüğe girmesi halinde, KKTC’ye yatırım yapmış, yasada tanımlanan tüm yabancıların bir mal dışında, satış sözleşmesiyle edindikleri, parasını ödedikleri ya da ödemeye devam ettikleri tüm malları ellerinden çıkarmak zorunda kalacaklarını ifade etti.    Hukuktaki geriye yürünmezlik prensibinin bu tasarıyla çiğnendiğini belirten Tokatlıoğlu,  geçmişte yapılan sözleşmelerin de geçersiz kılınacağını söyledi. Tokatlıoğlu, bir sözleşmenin geçersiz kılınmasının ise taraflar açısından ciddi sıkıntıları doğuracağını, yargıya da ciddi yük getireceğini kaydetti. Tasarıda tam anlamıyla satış sözleşmesi tanımı ve detayın da yapılmadığını anlatan Tokatlıoğlu, tasarının geçmesi halinde pazarlanan malın satış sözleşmesi hazırlanmadan yabancı alıcının Taşınmaz Mal Birimi’ne başvuru yapacağını, 6 ay ile 1 sene arasında değişen bekleme süresinden sonra mal alım izni çıkarsa, yabancı alıcıya 6 ay içinde koçan devri yapılmasının zorunlu kılındığını söyledi. Tokatlıoğlu, pratikte uygulaması mümkün olmayan bu süresinin normalde 2-3 seneyi bulduğunu hatırlattı.    Tasarının yürürlüğe girmesi durumunda planlama onayı olan bir projenin satılamayacağını, yapılması halinde suç teşkil edeceğini anlatan Tokatlıoğlu, hatta 5 yıl hapislik cezası öngörüldüğünü kaydetti.    Tokatlıoğlu, yasa geçtikten sonra bir yıl boyunca sadece bina ruhsatı olan malların satılabileceğini ifade etti.    Tasarının “yanlış, hesapsız kitapsız” olduğuna işaret eden Tokatlıoğlu, tasarının geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Bendaşan: Bir parseldeki hane sayısının yüzde 50’den bir fazlası yabancıya satılamayacak    Avukat Özlem Bendaşan da tasarıdaki maddelerden söz etti, çelişkili olan ve kaos yaratacak değişikliklere işaret etti.    Bendaşan, yeni düzenlemede Bakanlar Kurulu izin müracaatına başvurabilmek için koçanın hazır olması gerektiği maddesine işaret ederek müteahhit ile alıcının ortada sözleşme dahi yokken vergileri ödememesi halinde işlemlerin başlayamayacağına değindi.    Bir parsel içindeki hane sayısının yüzde 50’den bir fazlasının yabancıya satılamayacağı gibi birinci derece akrabalarına da aynı ülkeden vatandaş olanlara da satılamayacağına dikkat çeken Bendaşan, yapılmış kayıtlı sözleşmelerin de bir sene içerisinde devredilmesi gerektiğini ancak bunda da yüzde 50’den fazlasının yabancıya satılamayacağını kaydetti.   Bendaşan, tasarının çok ciddi bir kaos ve ekonomik olarak ciddi bir yıpranma getireceğini vurguladı.