Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında gerçekleştirdiği “Trafikta Yaşanan Sorunlar ve Önlemler” konulu toplantı, dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Komisyon toplantı sırasında dört önemli karara imza atarken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı bu kararların üçü ile ilgili 15 gün içerisnde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendircek ve bir kararla ilgili yasa tasarısı hazırlanıp en geç üç ay içerisinde Meclis’e sevki için Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak. 

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu aldığı kararlardan biri, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonrasında okullarda trafik konusunda eğitim verilmesi ve eğitimlerle ilgili pilot okul seçilmesi oldu.

ÖĞRENCİ EHLİYET SINAVLARI YAZILI YAPILACAK

Buna ek olarak, daha önce sözlü olarak yapılan öğrenci ehliyet sınavının yazılı yapılmasına ve Trafik Eğitim Kitabının ve sınav sorularının üç dile (İngilizce, Rusça, Arapça) çevrilmesine de karar verildi. Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’na göre, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı bu üç kararla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirecek.