Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, ithal ve yerel birçok ürünün, piyasada Ekonomi Bakanlığı tarafından denetimleri yapılmadan tüketicilere sunulduğunu ileri sürdü. 

Işık, tüketicilerin denetimlerden yoksun olan piyasada, güvenli ürünleri kullanmasının “şansa” kaldığını belirterek, piyasada özellikle, bir ürünün AB’nin üretim mevzuatına uygun olarak üretildiğini gösteren “CE işareti” bulunmayan ürünlerini satın almaması konusunda tüketicileri uyardı.

Işık, piyasa denetimleri ve üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin tüketiciler için teşkil ettiği olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaları başlatması için “Ürün Güvenliği Yasası”nın yetkili kıldığı Ticaret Dairesi Müdürlüğünü göreve çağırdı.

-Dernekten tüketicileri ve ticaret mensuplarını bilgilendirme çalışması

Işık, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Tüketicilerin denetimlerden yoksun olan piyasada güvenli ürünleri kullanması şansa kalmıştır” diyerek, ürün güvenliği konusunda denetimlerin ve tüketiciler ile ekonomik sektör mensuplarının bilgilendirilmesinin ve bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Tüketicilerin denetimlerden yoksun olan piyasada güvenli ürünleri kullanması şansa kalmıştır” diyerek, ürün güvenliği konusunda denetimlerin ve tüketiciler ile ekonomik sektör mensuplarının bilgilendirilmesinin ve bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Işık, bu amaçla tüketicileri, ticaret mensuplarını bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini derneğin gündemine aldığını, AB Koordinasyon Merkezi ile bir seminer ve çalıştay organize etme çalışması başlattığını duyurdu.

“İTHAL VE YEREL BİRÇOK ÜRÜN PİYASADA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DENETİMLERİ YAPILMADAN TÜKETİCİLERE SUNULUYOR”

Işık, açıklamasında, ülkede ithal ve yerel birçok ürünün piyasada Ekonomi Bakanlığı tarafından denetimleri yapılmadan tüketicilere sunulmakta olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Tüketicilerin günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi ithal ve yerel birçok ürün piyasada Ekonomi Bakanlığı tarafından denetimleri yapılmadan tüketicilere sunulmaktadır.

2014 yılında yürürlüğe girmiş olan 42/2014 ‘Ürün Güvenliği Yasası’ uyarınca piyasada yer alan ve satışa sunulan ürünlerin ‘Ürün Güvenliği’ denetim faaliyetlerini uyarılarımıza rağmen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bugüne kadar başlatmaması piyasayı güven unsurundan tüketicileri ise can ve sağlık güvenliği güvencesinden yoksun bırakmaktadır.”

 “EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI, YASA ALTINDA 10 YILDA, 5 TÜZÜĞÜN ÇIKARILMASINDAN BAŞKA BİR ÇALIŞMA VE DENETİM YAPMADI”

Işık, “‘Ürün Güvenliği Yasası” altında, 10 yılda yalnız 5 tüzüğün çıkarılmasından başka Ekonomi ve Enerji Bakanlığı henüz bir çalışma ve denetim yapmadığını, piyasadaki ürünler ekonominin çıkarlarına ve tüketicilerin can ve sağlık güvenliğine zarar vermekte ve ciddi risk oluşturmakta olduğunu Derneğimiz bizzat gözlemlemiş bulunmaktadır” diyerek, şunları kaydetti:

“Bakanlığın, sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünlerin uygunsuzluğunun giderilmesi için faaliyette bulunmak, denetlenen ürünün gerektiğinde numunelerinin muayene ve testinin yapılmasını sağlamak, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ile güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin üreticilerine idari para cezası ve ürünün piyasadan toplatılması gibi gerekli diğer idari yaptırımların uygulanmasına yetki veren 42/2014 ‘Ürün Güvenliği Yasası’nın uygulamaya konmamasını Derneğimiz devletin bu konuda siyasi iradeden, bilgiden ve her şeyden önce Tüketicileri Koruma Dairesinden yoksun olmasına bağlamaktadır.”

Işık, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Piyasada bulunan sanayi ürünlerini satın alırken ürünün markası, menşe ülkenin standart markası ve her şeyden önce AB’nin üretim mevzuatına uygun CE sembolü bulunmayan ürünlerin satın alınmaması konusunda özen gösterilmesi can ve mal güvenliği için hayati olduğu konusunda Derneğimiz tüketicileri önemle uyarmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi ve üçüncü ülkelerden ithal edilen güvensiz ürünlerin tüketiciler için teşkil ettiği risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaları başlatması için yasanın yetkili kıldığı Ticaret Dairesi Müdürlüğünü Derneğimiz göreve davet etmektedir.”

Editör: Mahmut Doğan