Başbakan Ünal Üstel, güncel gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

"KKTC Anayasası, kuvvetler ayırımına dayalıdır, kuvvetler ayırımına saygı herkes gibi Başbakan olarak şahsımın ve hükümetimizin de pusulasıdır, yol haritasının esasıdır. Bunun dışına çıkmamız mümkün olmadığı gibi, akıllardan da geçemez.

Polisimiz, savcılığımız, yargımız görevini yaparken öne çıkıp, sanki yol gösterici gibi pozisyon almaya hiç gerek yok. Bu tür davranışlar ilk aşamadan son aşamaya kadar yargımıza bir biçimde müdahaledir.

Hükümet olarak, birilerini korumak ya da süreci engellemek için bir girişimde bulunmamız mümkün değildir. Bizim görevimiz, adaletin yerini bulması için eksiklikler varsa tamamlamak ve adaletin yerini hızla bulmasını kolaylaştırmaktır.

Meşru olmayan diploma konusu ve devamında ortaya çıkanlar hepimizi üzse de polis, savcılık ve yargı bütününün başarılı icraatlarını görme fırsatı bakımından olumludur.

Adalet huzurunda, kimsenin ayrıcalığı olamaz.

Soruşturma ve yargı huzuruna çıkmalarda bunu yaşayarak gördük.

İlk günden başlayarak, tavrım gayet açıktır.

Yapanın yanına kalmayacak, suçlu kimse cezasını çekecek, hukuk devleti kriterlerimize eksiksiz uyularak gereken yapılacak.

Bu bizler açısından yeni bir durum değildir. Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin temelinde en büyük harca sahip partidir. KKTC’nin itibarının hukuk üstünlüğüyle korunup, geliştirilebileceğini çok iyi biliyoruz. Kimsenin bize bu konularda hatırlatma yapıp, ders vermeye kalkmasına hiç gerek yoktur.

Aynı anlayış hükümetimiz için de geçerlidir.

Çok hassas bir dönemden geçtiğimizi kimse inkar edemez. Ancak hassas dönemler KKTC’de kurumların, siyasi partilerin, bireylerin sınav dönemleridir. Herkes ve de her kurumsal yapı sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

Siyasi partilerin hedefi, oylarını artırıp, parlamentoda etkin güç, ötesinde hükümette olmaktır. Fırsatlar bu amaçla da değerlendirilebilir. Şimdi içinden geçtiğimiz bu dönem, bir anlamda şiddetli bir deprem gibidir. Bu günler oy hesabı zamanı değil,  iktidar, muhalefet ayırımı olmaksızın, halkımızın yararına birlikte verimli görüş alışverişi içinde olma zamanıdır.

Hükümet olarak görevimizi yaparken, baskıya ihtiyacımız yoktur. Tehditler ise geçerli olmaz. Çünkü ilk günden, hiçbir suç cezasız kalmayacak diyoruz. Demekle kalmıyor, söylediklerimize uygun davranıyoruz.

Başbakan olarak açık açık bir kez daha belirteyim… En son sahte diploma ortaya çıkana kadar, her türlü desteği vereceğiz. Bu amaçla YÖK’den talep edip, alma aşamasına geldiğimiz teknik destek bu amaçlıdır. YÖK heyeti 25 Mart 2024 Pazartesi günü KKTC’de olacak ve YÖDAK’la birlikte çalışmalara başlayacaktır.

KKTC Hukuk devletidir… Her türlü sorun hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak çözülür, her türlü suç ceza yasamıza uygun cezalandırılır. Bunun için herhangi bir yönden telkine hiç ihtiyaç yoktur."

Editör: Pınar Gözek