Üreticilerin, 2023-2024 yılı Doğrudan Gelir Desteği’nden yararlanabilmeleri için Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanda bulunmaları gerektiği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, üreticilerin 2023-2024 yılı Doğrudan Gelir Desteği'nden yararlanabilmeleri için ekilen veya dikilen ve nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na bildirilmesi uyarısında bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üreticilerin 2023-2024 Üretim yılında, Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanabilmeleri için ekilen ve/veya dikilen araziler ve nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu beyan forumları esas alınarak Fona beyanda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, beyan başvurularının, bölge ve Kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 8 merkeze teslim edilebileceği, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Kazalarına ait beyan başvurularının ise Genel Tarım Sigortasından alınacağı belirtildi.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan arazilerin ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan arazilerin kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilebileceği kaydedilen açıklamada, geçen yıl (2022-2023 üretim yılı) beyanlarının bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formalarında üreticilerin sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2022-2023 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacakları ancak başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edecekleri belirtildi.

Üreticilerin, kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracakları belirtilen açıklamada, “7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların Yasa veya Tüzüklerinde veya Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde İkinci İş Yapma Yasağı Olan Üreticiler başvuru yapamazlar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler şöyle sıralandı:

“1) Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

2) Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:

a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.

b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.

c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Tahıl ve Yemlik ve Yemeklik (Nohut, Mercimek) Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda Kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için Özel ve/veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlardan almış oldukları Gübrelerin Fatura ve/veya Makbuzları’nın aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri ve birliklerden aldıkları üretici belgesi beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

4) 2023-2024 üretim yılı için Üretici Birliklerinden Alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya Bölge  Kaza Tarım Daireleri ibraz etmeleri ve karşılığında Alındı Belgesi almaları   gerekmektedir.

5) Üreticilerin Kimlik Kartı Fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

6) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce Taahhütname vermeyen üreticilerimizin Taahütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir.”

Açıklamada ayrıca, 2022-2023 üretim yılı beyanlarının dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucu evrakları tamam olan (temiz) başvuruların gübre faturaları ve üretici belgesi ile birlikte kabul edileceği kaydedildi.

Başvurular esnasında ibraz edilecek ve Pul Yasası kapsamında pul gerekliliği bulunan evraklara gereken miktarda pul yapıştırılmış olması gerektiği kaydedilen açıklamada, 2023-2024  Beyan bildirimleri 7.3.2024 – 20.3.2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasından alınacağı belirtildi.

Editör: Pınar Gözek