Sosyal Sigortalar Dairesinden yaşlılık, malullük, dulluk ve yetimlik aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalıların hayatta olduğuna ve aylık alma şartlarının devam ettiğine yönelik yoklama işlemleri 3 Haziran’da başladı, 3 Eylül’de sona erecek.

Daireden verilen bilgiye göre, Sosyal Sigortalar Dairesinden aylık veya gelir almakta olan sigortalıların Dairede kayıtlı adreslerinin güncel olmaması nedeniyle geçmiş yıllarda yoklama bildirgelerinin adreslerine ulaşmadığı gözlemlendiğinden, bu yıl yapılacak. Yoklama işlemleri için sigortalıların adreslerine yoklama bildirgeleri gönderilmeyecek.

Bu yıl yapılacak yoklama işlemlerinde Sosyal Sigortalar Dairesi kayıtlarındaki sigortalı bilgilerinin güncellenmesini sağlamak adına yoklama bildi

Editör: Pınar Gözek