14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, yaşanan felaketlerin ve olumsuzlukların sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösterdiğine dikkat çekerek, ülkemizdeki sağlık sisteminin ihtiyaçlara gecikmeden cevap verecek, çalışanlar ile hastaların haklarını geliştirecek ve kimseyi zan altında bırakmayacak şekilde bir an önce yenilenmesi gerektiğine işaret etti.

Dr. Ahmet Savaşan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Sağlı Turizmi Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Tüp Bebek İşletmecileri Birliği Başkanı Dr. Savaş Özyiğit ile birlikte sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarını kutladı. Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda Meclis’in uzun yıllar sonra Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nda yaptığı değişikliklerle hastanelerdeki doktor ve diğer sağlık çalışanlarının sayısını arttırdığını, on yıllardır kanayan yara durumundaki hasta bakıcı sorununun bitirilmesinin önünü açtığını ve acil servis ile yoğun bakımların güçlendirilmesini mümkün kıldığını anımsattı. Savaşan, sağlık hizmetlerinde devamlılığın sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi için gereken diğer yasa ve düzenlemelerin yapılması ve yeni hastanelerin de bir an önce devreye alınması gerektiğinin altını çizdi. Hükümetin bu ihtiyaçların bilincinde olduğunu ve gereken adımları atmak için çalıştığını belirten Ahmet Savaşan, “gerekenlerin bir an önce yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bunun için en önemli görev başta ilgili bakanlara ve elbette biz milletvekillerine düşüyor. Herkesin görevlerinin farkında olduğunu düşünüyorum. Ben de sektörle birlikte gereken adımların en kısa sürede atmasına yardımcı olmak için çalışıyorum” şeklinde konuştu.

HASTALARIMIZA HASTANE VE HEKİM SEÇME HAKKI VERMELİYİZ!

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde ülke insanına ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, sağlık sisteminin yıllardır kronikleşmiş sorunları nedeniyle ülke insanının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük sorunlar yaşadığına vurgu yaptı. Ülkedeki en hayati ihtiyaçların başında hastaların hastane ve hekim seçebilmesi ve kesintisiz kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin geldiğine işaret eden Ahmet Savaşan, hangi hükümetin görev başında olduğuna bakılmaksızın gecikmiş olsa da siyaset kurumunun bu ihtiyacı karşılamak için gereken adımları uyum içinde atma sorumluluğu vardır. Hastalarımıza hastane ve hekim seçme hakkını en erken zamanda vermeliyiz” dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNİ YENİLEMEK TOPLUMA KARŞI EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZDİR…

Sağlık sisteminin yenilenmeye ve dijitalleşmeye ihtiyacı olduğunun yakın zamanda yaşanan sorunlara bakılarak en acı şekilde görüldüğünü anımsatan Savaşan, eczaneleri de içine alacak şekilde bütün sağlık çalışanlarının, ve ayrıca hastaların da haklarını koruyup geliştirecek yeni bir sağlık sisteminin kurulması gerektiğine işaret ederek, bunun devletin topluma karşı en önemli görevlerinden biri olduğunun altını çizdi.

DEVLET, HEM KAMU HEM ÖZELDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN SORUMLUDUR…

“İnsanımız, sorumluluğunu yerine getiren bir devletin yanı sıra, iyi eğitim almış, en iyi çalışma şartlarında hizmet üreten, ürettiği hizmetlerden memnun olarak, hastalarına saygı gösteren ve yarınlara umutla bakabilen hekimler ile sağlık çalışanlarını görmek istiyor” diyen Dr. Ahmet Savaşan, “devlet, ister doğrudan kamusal olarak verilen, isterse özel sektörden alınan sağlık hizmetlerinin tümünden sorumludur. Genel Sağlık Sigortası ile bu hizmetlerin bir çatı altında toplanması, hastaların etkin bir sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlayacaktır. Bu konuda başlatılan çalışmaları samimiyetle tamamlama sorumluluğumuz vardır” ifadelerini kullandı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI DEVLETİN VE İNSANLARIN TEDAVİ MASRAFLARINI AZALTACAKTIR…

Yurttaşların hastalanmadan sağlıklarının korunmasının önemine işaret eden Ahmet Savaşan, koruyucu hizmetlerin hayat kurtarma noktasında belirleyici olduğu kadar, devletin sağlık harcamalarının düşürülmesi noktada da önemli olduğunu vurguladı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının devletin sorumluluğunda olduğunu anımsatan Savaşan, “koruyucu sağlık hizmetlerinin daha da arttırılması halinde devletin ve insanların tedavi masrafları azalacak, iş gücü kayıpları önlenecek, toplumsal huzur ile refah büyük ölçüde artacaktır” dedi.

DR. KÜÇÜK’Ü ÖZLEM VE MİNNETLE YAD EDİYORUZ…

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Toplumsal Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Dr. Ahmet Savaşan, “doktorluğu, halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerimizde farklı ve silinemez bir yere sahip liderimiz Dr. Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden veya başka nedenlerle aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, emekliye ayrılanlar ile hizmet vermeye devam edenlere sağlık ve huzur dileyerek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.