Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Necati Cizrelioğulları turist rehberliği hizmetine katkı için yapılması gerekenlere dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Cizrelioğulları, profesyonel turist rehberliği, insan ilişkilerinin çok yoğun olduğu, meslek getirisi ve iş doyumu yüksek bir çalışma alanı olduğu ve işine bağlı, mesleki gelişimine önem veren, mesleğini severek yapan ve kendisini geliştirmek isteyen bir birey için rehberlik zevkli bir meslek olduğu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Cizrelioğulları’na göre; ülkemize gelen turistlerin en uzun süre beraber oldukları bilgi ve becerileri karşısında en çok etkilendikleri Türk insanının örneği olarak gördükleri kişiler Turist Rehberleridir. İnsana dayalı hizmetlerin verildiği turizm endüstrisinde, insanlar aracılığıyla hizmet kalitesi sağlama ve rekabet etme önemli kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ev sahibi ülke ve konuk ülke arasında rehberlik mesleğini icra eden turist rehberleri önemli bir rol üstlenmektedir. Tüm meslek gruplarında olduğu gibi turist rehberliğinde de kişilerin iyi ve profesyonel bir eğitimden geçmiş olması gerekmektedir. Geçmişte turist rehberleri sadece bulundukları bölgenin yabancı dilini bilen kişi olarak eğitimde öncelik verilen gruplardan biri değil iken, ülkelerin turizmden elde ettikleri faydalar sonucunda turist rehberliği eğitimi günümüzde birçok ülkenin önem verdiği bir konu haline gelmiştir. Özellikle sektörün iyi bir kimlik ve imaj sahibi olmasına büyük katkı sağlayan turist rehberleri için mesleki ve kişisel eğitim programlarının oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Turizm sektöründe oldukça önemli bir konuma sahip bu meslek grubundaki kişilerin seçimine, eğitimlerine oldukça titiz davranılması ve özel önem verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cizrelioğulları, turist rehberlerine yönelik Kovid-19 kapsamında başlıca önlemler konusunda eğitim verilmesini doğru bir adım olacağını öne sürdü. Bu doğrultuda, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından turist rehberlerine ücretsiz olarak salgın ve hijyen konusunda online eğitim verileceğini dile getirdi. 


KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR. MEHMET NECATİ CİZRELİOĞULLARI