Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın kendi sosyal medya sitesinden yapmış olduğu bilgilendirme şu şekilde;

Sigortalı olanlara uygulanacak prim desteğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

Destek Süresi

Mart 2024 – Şubat 2025

Destek Oranı

İşveren hisse miktarının tarım/hayvancılık, her türlü üretim/imalat sanayi için %58’i, otel sektörü için %58’i, diğer sektörler için %50’si

Ön Koşul

İşverenlerin prim desteğinden faydalanabilmesi için, tüm çalışanlarına ait tüm prim borçlarının ödenmiş veya yapılandırılmış olması

Kapsam Dışı Olanlar

Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar

Diğer kamu kurum ve kuruluşlar

Özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli iş yerleri

Yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri

Devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar

Devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar

Marketler, offlicecelar, market tedarikçileri (doğrudan üretim yapan tedarikçiler hariç)

Eczaneler, ecza depoları, medikalciler

Bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri

Benzinciler ve gazcılar

Bet ofisleri, gece kulüpleri, casinolar

Üniversiteler, ilköğretim ve orta öğretim kurumları, kreşler ve anaokulları

Hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri

GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları

Taş ocakları

Kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler

Ev hizmetlerinde çalışanlar

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü uyarınca tam sosyal güvenlik desteği alan basın kuruluşları

KKTC’de sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren ve bu alanda KKTC devletine hizmet veren sivil toplum kuruluşları

Editör: Pınar Gözek